_____________________________________Размисли на бащата на художника.
 


РАЗМИСЛИ ПО НЯКОИ ОТ ТВОРБИТЕ НА ЧАВДАР

Ако се осмелявам да изкажа своето мнение за някои от творбите на сина ни, без да чакам мнението на специалистите, което може и да не получи публичност, то е: първо – защото съм пристрастен, второ –защото искам да провокирам мисленето на хората, интересуващи се от изкуство и трето – защото смятам, че тези творби са обществено значими и трябва да получат необходимото обществено признание.
Изложените по-долу мисли отразяват само моето виждане за някои от творбите на сина ни. Те не претендират да са истината. Истината в изкуството е многолика. Всеки я открива сам за себе си. Чавдар се сърдеше, когато представяйки ни в къщи някоя своя творба ние го питахме какво е искал да изрази с нея. “Каквото съм искал да кажа, аз съм го казал, а всеки сам трябва да си прави изводи и оценки” – отговаряше той.
Това е, което съм се опитал да направя, а що се отнася до качеството на работите му, до различните техники и прийоми, които той е използвал, до колорита и вида на материалите, до това, доколко професионално Чавдар се е справил с дадена творба, там думата имат специалистите изкуствоведи.

“БОГОВЕ”

Според мен, заедно със “Смъртни” това са творби с дълбоко философско съдържание. Въпреки заглавието и при най-внимателно разглеждане на триптиха не можем да открием и следа от богове. Виждаме само тълпа от хора, които вървят нанякъде. Някои от тях са вдигнали ръце, други са клекнали в молитвена поза. Пейзажът около тях, особено в първата и третата част на триптиха говори за хаоса, за страховитите сили на природата, с които хората не могат да се преборят и от които се страхуват. Ето защо те са си измислили всемогъщи богове, на които се молят, за да им помогнат в борбата за съществуване. Тези измислени богове са олицетворение на надеждата, на това най-човешко чувство, заложено от природата в човека и само в него, което умира последно и което е в основата на всички религии по света. Това е и причината религиите да са толкова жизнени и да имат толкова последователи, въпреки липсата на всякакви научни доказателства за съществуването на Бога.

“СМЪРТНИ”

И тази творба представлява триптих, подобен на “Богове”. Различни обаче са хората. Те не се молят никому. Те вървят по своя път, навели глави към земята от която идват и в която знаят, че ще се върнат, без да обръщат внимание на природните стихии. Те вярват само в своите собствени сили. Те знаят, че никой няма да им помогне и всичко трябва да постигнат сами. Те са преодолели страха и независимо, че около тях вилнеят същите страховити сили те се опитват да се борят с тях и да ги преодоляват. Те са смъртни, както и тези, които вярват в Бог, но са осъзнали, че могат да разчитат само на себе си в борбата за съществуване.

“МЯСТОТО, КЪДЕТО ВСЕКИ ИСКА ДА БЪДЕ”
“МЯСТОТО, КЪДЕТО ВСЕКИ ИСКА ДА БЪДЕ 1”

В душата си всеки от нас смътно жадува да си има и си има такова място. То не е определено географски, нито е населено с определени същества и образи. То е нашият синтезиран копнеж по нещо светло, хубаво, създаващо ни чувство за спокойствие и мир, примиряващо ни със самите себе си. За Чавдар това място е населено с абстрактни форми, наситено с багри и линии. Раздвижените форми говорят за богатството на фантазията, за постоянната игра на мисълта, за удоволствието да създаваш нещо ново. И над всичко това властва с благородния си блясък златистото.


“СЪСТОЯНИЕ”

Човекът върху стълбата се стреми нагоре. Натам го тегли и духът му. Ръката му стиска бухалка, което показва, че е решен на всичко, за да постигне целта си. Той трябва да преодолее притискащият го душен покрив – олицетворение на фалша в обществото и да се извиси над всичко това. Наситеното мрачно синьо небе, което се е сляло със земята подсилва впечатлението за задуха като пред буря, за безнадеждност. Дали ще успее? Едва ли! Над покрива го очаква същото небе и същите проблеми.


“ТЪГА”

Малко история. Чавдар беше приятел с детето от картината – съседско момиченце от В. Търново, което умира при несполучлива операция.
С тази картина той изразява своята тъга за приятелката си. В ръцете си държи портрета на детето, който той нарисува. От очите му текат сълзи, черни като мъката, която го души. Те заливат портрета и унищожават красотата му. Печалните фигури отляво, както и силуета на жена закрила очи в порив на скръб подсилват тягостното чувство на тъга по нещо изгубено безвъзвратно.

“ГНЯВ”

Върху кафяво-черно-виолетовия наситен фон на дълго сдържаното негодувание внезапно избухва и се разплисква на отровни зелено-сини петна гневът, който залива всичко и в крайна сметка води до червената струйка, която капе от нараненото сърце. Гневът, който никога нищо не съзижда, не създава, а само руши и в крайна сметка наранява този, който му се поддава.

“КОТЕЛ ГОРИ”

Картината внушава чувства на страх, ужас, обреченост и отчаяние от огромния пожар. В картината няма нито една вертикална или хоризонтална линия, които в нашите сетива се свързват със стабилност и устойчивост. Всичко се руши поглъщано от пламъците на огъня. Къщите се гърчат в агония и накрая рухват победени. Пламъци ближат красивия килим, а позата на жената на преден план говори за нейната мъка от загубата на всичко, създадено с много труд от ръцете й, от гибелта на най-близките й хора.

“СРЕДНОВЕКОВИЕ”

В картината блестят скъпоценни камъни и свещи, но това не ни изпълва със светли, благородни чувства. Мрачните, тъмни краски с които те са заобиколени ни внушават, че в основата на всяко богатство лежат престъпленията, грабежите, че щастието на единици е изградено върху нещастието и смъртта на хиляди. Това е време на беззаконие, на кръстоносни походи и безпросветност, на гонение на всичко светло и прогресивно, на лов на вещици. Многобройните свещи говорят за вяра, но не вяра, извираща от сърцето, а вяра от страх, налагана насила чрез инквизицията. Религията е превърната в търговия с индулгенции – връх в цинизма и арогантността на църквата.

“ГЕРМАНСКА МЕТАФОРА В БАЛКАНСКА СРЕДА 1”
“ГЕРМАНСКА МЕТАФОРА В БАЛКАНСКА СРЕДА 2”

Характерния за България пейзаж – живописните възрожденски къщи с еркери и широки плочници изведнъж се оказва притиснат от мрачни решетъчни конструкции-развалини, останки от страшно минало. В тези две творби, както показват и заглавията им, Чавдар прави паралел между състоянието на Германия след Втората световна война и това на България през последните 10-15 години. И в двете цари хаос и разрушение. Първата обаче със своя колорит, със светлите, чисти тонове, с които е изпълнен пейзажа, отразява отношението на оптимистите към ставащото, докато втората със своите мрачни краски и почти графично изпълнение ни внушава песимизъм към бъдещето, който съществува в голяма част от българския народ. Творбите показват философската и социална ангажираност на автора към проблемите на съвременното българско общество.

ЧАДЪРИ 2

Разхвърляните, обърнати наопъки чадъри, липсата на ясна граница между небето и земята, момичето с развети коси и дрехи и в поза показваща усилието му да се задържи на крака – всичко говори за един внезапен, силен порив на вятъра. Това е първото, непосредствено впечатление от картината. Но ако се замислим, не е ли това отражение на животът. Животът, който всеки от нас се стреми да си изгради – подреден, удобен, където всичко е на мястото си, докато в един момент в него нахлуе стихията на жестоката действителност и преобърне всичко наопъки.

“НАТАШКА”

Едно облечено в дрипи момиче, обуто в несъразмерно големи обувки, намерени вероятно в някоя кофа за боклук, рови в поредната такава с надеждата да намери нещо. Прегърбеният силует говори за преждевременното му състаряване под ударите на жестокият живот. Вместо лице виждаме една сянка под мръсните, сплъстени коси. Сиво-синият фон ни навява чувство за зима, за студ, сковал както природата, така и сърцето на това нещастно същество. Накъсаните, положени на едри неподредени петна бои, говорят както за злата зимна вихрушка, така и за хаоса, за безредието и отчаянието, изпълващи душата на момичето.
Тази картина е един упрек към обществото, допускащо съществуването на подобни феномени.

“ПРОЗОРЕЦ”

През широко разтворения прозорец нахлува лятото. Потоци от листа и клони закриват изцяло гледката към околния свят. Буйната растителност говори за животворната топлина и светлина на слънцето, които са завладели природата. Никой не се сеща за студ и мраз, за предстоящата зима. Но под прозореца се виждат ребрата на радиатора. Той сякаш ни казва: “Почакайте! Не се радвайте толкова! Не ме пренебрегвайте, защото ще настане студена зима и тогава ще дойде моят ред.”
Интуитивно или не, Чавдар е успял в тази своя творба да изрази със средствата на изобразителното изкуство голямата истина за смяната на сезоните, на доброто - с лошото, за преходността на всичко земно.

“ЛЮЛЯК”

С тази своя творба Чавдар е изпял един химн на вечната любов. Земята и нападалите по нея листа, храстите, всяко камъче и фигурите на мъжът и жената са оцветени във всички оттенъци на кафяво-виолетово - цвета на любовта от една мистична, приказна светлина, източник на която е физическото и духовно привличане. Позите на двамата влюбени говорят за силата на чувствата, които ги вълнуват, за екстаза на духовното и физическо сливане на душите и телата. Завладяващо е вълшебството на любовната нощ. Червеното зарево на залеза подсказва за бурята от чувства, която вилнее в сърцата и душите.


За акварелите на Чавдар не мога да кажа нищо повече от това, което е написала г-жа Тончева в своето “Закъсняло писмо “.


Д. Чакъров