Аз не се определям чрез принадлежност към конкретна формално – пластична насока. Различните параметри, които си задавам всеки път когато започна нова работа или нов проект генерират силна емоция, която носи живот и интуитивно насочва пътя на търсене на собствената логика на художественото тяло. Разбира се, много и различни фактори също влияят пряко или косвено върху работния ми процес. Един от тях е социалната и лична среда, в която съм поставен. Присъствието или отсъствието на известен личен комфорт също влияе на работата ми, дори понякога определя и сърцевината и. Във всеки случай, обаче, това не се отразява върху качеството и.
Смятам, че стойността на работата обективно се определя освен от професионалните натрупвания, то и от автентичното и неподправено творческо поведение.
Резултатът, наречен “завършеност” не е функция на очакванията, а единствено на своята парадоксална цялост.
Пластични платформи, метафори, медия, нива на комуникация – това са само различни палитри, с които си служи мислещият артист.
Това правя и аз.
Можете да разгледате резултата от моята работа и свободно да изразите своето положително или отрицателно мнение за нея. И в двата случая съм Ви благодарен.